Millet İttifakı Liderlerinin Saadet Partisi Genel Merkezi'nde cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bir araya geldiği toplantıda, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Sürecinin Yol Haritası da belirlenerek 6 lider tarafından imzalanıp kamuoyu ile paylaşıldı.

Mutabakata varılan yol haritasının maddeleri şu şekilde;

Hatay Milletvekilimiz Çalışkan İMG ile Bamako'da Kurban Çalışmalarında Bulundu Hatay Milletvekilimiz Çalışkan İMG ile Bamako'da Kurban Çalışmalarında Bulundu

- Geçiş sürecinde Türkiye’yi; Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ilke ve hedefleri ile mutabakata vardığımız referans metinleri doğrultusunda anayasa, yasa, kuvvetler ayrılığı, denge ve denetleme esasları çerçevesinde istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz.

- Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişle ilgili Anayasa değişiklikleri, genel seçimde ortaya çıkan TBMM yapısının mümkün kıldığı en kısa sürede tamamlanacak ve yürürlüğe girecektir.

- Geçiş süresince Millet İttifakı’na dahil partilerin genel başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır.

- Bakanların dağılımı, Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin milletvekili genel seçiminde çıkardığı milletvekili sayısına göre belirlenecektir. İttifak partilerinin her biri kabinede en az bir bakan ile temsil edilecektir. Bakanlıklara paralel olarak kurulmuş cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Politika Kurulları ve ofisler lağvedilecektir.

- Bakanların atanma ve görevden almaları, mensup oldukları siyasi partinin genel başkanlarıyla uzlaşı içinde cumhurbaşkanı tarafından yapılacaktır.

- Geçiş sürecinde cumhurbaşkanı, yürütme yetkisini ve görevini katılımcılık anlayışı, istişare ve uzlaşı esaslarına göre kullanacaktır.

- Cumhurbaşkanlığı kabinesine (cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar) yetki ve görev dağılımı, Anayasa ve yasalar çerçevesinde çıkarılacak cumhurbaşkanı kararnamesi ile belirlenecektir.

- Cumhurbaşkanı; seçimlerin yenilenmesi, OHAL ilanı, milli güvenlik politikaları, cumhurbaşkanlığı kararları, kararnameleri ve genel nitelikteki düzenleyici işlemler ile üst düzey atamalarda Millet İttifakı’na dahil partilerin genel başkanlarıyla uzlaşı içinde karar alacaktır.

- Geçiş sürecinde yasama faaliyetlerinin iş birliği içinde gerçekleşmesini koordine edecek mekanizmalar oluşturulacaktır.

- Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, mevcut cumhurbaşkanının -var ise- siyasi parti üyeliği sona erecektir.

- Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçildikten sonra yeni bir seçime gerek olmaksızın 13. Cumhurbaşkanı ve TBMM görev süresini tamamlayacaktır.

- İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaktır.

Editör: Saadet Gündem