Genel Başkan Yardımcımız ve Antalya Milletvekilimiz Şerafettin Kılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na soru önergesi sundu.

Kılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı’na sunduğu sor önergesinde dünya üzerinde; tarımsal ürün üretiminde kendi kendine yeten 7 ülkeden biri olduğumuzu üretim politikalarının terk edilip ithalata dayalı anlayışının kabul edilmesiyle birlikte en temel gıda ürünleri temininde bile dışarıya bağımlı hale geldiğimize dikkat çekti.

Üretim anlayışının terk edilmesi sonucunda; tüm dünyada gıda fiyatlarının artmadığı, hatta düşüş gösterdiği dönemlerde dâhi ülkemizde gıda fiyatları rekorlar kırmaya devam ederken, son günlerde ekmek, pasta, simit, börek, çörek vb. ürün grupları da zamlardan etkilendi. Ülkemizin geldiği bu nokta sebebiyle Kılıç, bakanlığa şu soruları sordu;

1.     TMO tarafından ekmek fiyatlarını düzenlemek amacıyla ekmek fırınlarına yapılan ucuz un satışının geçtiğimiz günlerde kesildiği duyuruldu. Bu durumun unlu mamullerde ciddî fiyat artışına sebep olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Ekmek başta olmak üzere unlu mamullerin fiyatlarını düzenlemek adına yeniden ucuz un satışı yapılacak mıdır?  

2.     TMO tarafından fırınlara ucuz un satışı yapılmayacaksa ekmek ve unlu mamullerin fiyatlarını düşürmek için hangi önlemleri planlamaktasınız?

3.     Ülke olarak ne kadar süre yetecek miktarda buğday stokumuz bulunmaktadır?

4.     Tüm tarım ürünlerimiz stratejik ancak başta buğday olmak üzere tüm tahılları stratejik ürün olarak ilan etmek, çiftçilerimizi buğday ve tahılları ekmeye teşvik edecek şekilde; vergisiz gübre, mazot, tohum verecek düzenlemeler planlanmakta mıdır?

Grup Başkanvekilimiz Kaya: "TBMM, Gazze İçin Topyekun Harekete Geçmelidir" Grup Başkanvekilimiz Kaya: "TBMM, Gazze İçin Topyekun Harekete Geçmelidir"

5.     18.4.2006 tarih ve 5488 sayılı Tarım Kanunu madde 21’e göre “tarımsal desteklerin finansmanı bütçe ve dış kaynaklardan sağlanır. Bütçeden ayrılacak kaynak, gayrisafi millî hasılanın yüzde birinden az olamaz.” denilmektedir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre 2006’dan bu yana planlanan ve gerçekleşen tarımsal destek ödemelerinin her yıl farklılık göstermekle beraber ortalama % 0.5 nispetinde kaldığı ilân edilmektedir. Önümüzdeki dönemde çiftçilerimizin kanunî hakları olan GSMH’nın % 1’i kadar destek ödemesi yapılacak mıdır?

6.     06.06.2023 tarih, E-16647434-305.04.03.01-10139249 sayı numaralı, taklit-tağşiş konulu, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Vekili Sn. Hüseyin Arap tarafından sizin adınıza imzalanarak 81 il müdürlüğüne gönderilen yazıda ifade edildiği üzere söz konusu gıdalar üzerindeki denetimi kaldırarak kamu sağlığına nasıl bir katkı sunmayı hedeflemektesiniz? Kamuoyu tepkisi sonucu yapılan açıklama ile söz konusu yazının yürürlükten kaldırılması sonucu kamu sağlığına nasıl bir katkı sunmayı hedeflemektesiniz?

7.     Normal şartlarda her 3 ayda bir yayınlanması gerekirken yaklaşık 1,5 yıldır yayınlanmayan gıdada taklit, tağşiş vb. yapan firmalarla alâkalı liste, denetim yapılmadığı için mi paylaşılmıyor? Söz konusu liste hangi tarihte paylaşılacak?

Türkiye’de üretim konusunda yanlış politikalardan kaynaklı gelinen noktaya dikkat çeken Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na da Antalya- Alanya Otoyolu’nun yapıma ilişkin soru önergesi sundu.

Kılıç açıklamasında, Antalya’nın güzellikleriyle cazibe merkezi olması merkezi olması sebebiyle her yıl kendi nüfusundan kat kat fazla yerleşik ve dönemsel misafiri ağırlamaya devam ettiğini bundan kaynaklı da mevcut altyapı ve kara ulaşım yolları ihtiyaca cevap vermekte zorlandığını ifade etti. Özellikle Antalya’nın doğu ilçelerine, Doğu Akdeniz’e, Güneydoğu’ya ve Ortadoğu’ya bağlayan tek yol olan D-400 karayolunun Alanya’ya kadar olan kesiminde çok ciddî yoğunluk görüldüğünü bu durumun zaman ve enerji kaybına sebep olduğunu belirtti.

Daha önce özellikle seçimlere yakın zamanda yapılacağı ilan edilen Antalya-Alanya Otoyolu’nun yapımına ne zaman başlanacağı merak edilmektedir diyerek Bakanlığa şu soruları sordu;

1.   Uzun yıllar önce projelendirilen ve daha önce 4 kez iptal edilen Antalya- Alanya otoyolu ihalesinin 16 Haziran 2023’te yapılacağı ilân edilmişti. 13 Haziran 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ilânla ihalenin 15.09.2023 tarihinde yapılmak üzere ertelendiği kamuoyuna bildirildi. Söz konusu ihale hangi gerekçelerle defalarca ertelenmiştir?

2. Yeni dönemde Antalya-Alanya Otoyolu’nun yapımına başlanacak mıdır? Daha önce ihalenin ertelenmesine sebep olan gerekçeler ortadan kalkmış mıdır?

3. Bahse konu güzergâhta trafik yoğunluğunu azaltmak adına planlanan başka bir çalışma var mıdır?

Editör: Saadet Gündem