Güzel Batmanlılar kardeşlerim! Ben Mehmet Onat. 1975 senesinde Batmanın Gülistan Caddeside gözlerimi bu kentte açtım. Yarım asırlık yaşantımın her günü, her anı güzel Batmanda geçti. 

Bu güzel kentin her anına birbir şahit oldum. Batmanla beraber büyüdüm. Bundandır ki; şehrin tüm sorunlarını, sosyolojisini aynel yakin derecesinde biliyorum.

Bugün siz güzel Batmanlılarla beraber büyük evimiz olan Batman'ı, yaşanabilir, sağlıklı, güveli, bir yer yapmak için yola çıktım.

Kocaeli Belediye Başkan Adayımız Çelik: “Kültürel Değerlerimizi Marka Haline Getireceğiz” Kocaeli Belediye Başkan Adayımız Çelik: “Kültürel Değerlerimizi Marka Haline Getireceğiz”

Tüm siyasi çıkarlardan politik yaklaşımlardan uzak, gerçekten samimi, Allah rızası güderek, gençlerimizin mutluğunu görmek için bu yola çıktım. 

Vizyonum! 
Bütünüyle şeffaf, hesap vermeye dayalı, kapsayıcı, katılımcı bir belediye anlayışla şehrimizi yaşanabilir, mutlu ve daha güvenli bir hale getirmek için, çözüm odaklı beraber yönetim anlayışıyla beledeye yönetime talip oldum. 
Üç ana ilke olacak. Ehliyet, liyakat ve şura… 

VAATLERİM 
1- Katılımcı, kuşatıcı çözüm odaklı ve çatışmadan uzak uzlaşıcı, 487 bin 142 kişi Batman  ailesinin asil evladı olarak gören, bir yönetim anlayışından asla taviz verilmeyecek.

2- Yerelliği amaç edilecek. Yönetime en küçük birim olan mahallelerden başlacak. 136 mahallenin tamamında mahalle meclisi oluşturulacak, orda çıkan tüm kararlar belediyenin kararı olacaktır. Tüm mahalleli mahalle meclisin doğal üyesi olacak. 

3- Batman'ın trafik ve araç park etme sorumu ividelile çözüme kavuşturacak. Demir yoluna ağırlık verilecek. Bunun gibi kentin ana sorunlarında baro, mimarlar odası, mühendisler odası ve üniversite olmak üzere diğer tüm sivil toplum kuruluşları sorun çözümünde katkılatına başvurulacak, görüşleri yönetime katkı sunacaktır. 

4- Alt yapı ve çevre düzenlemesi; imara açılacak olan mevkinin, öncelikle yolu, suyu, alt yapısı yapılıp, nerenin park, nerenin sağlık ocağı olacağı kesinleştirilip, şeffaf bir şekilde projeyi halka paylaşıp, tüm güvelik önlemleri aldıktan sonra imara açılıp inşaat yapına izin verilecektir. Ve inşaat sürecince denetlenecek. Sonrada site otoparkı yakılıp, zemin kat çevirilmesine asla izin verilmecektir.  Mutlaka depreme dirençli binalar olmasına varlık sebebi olarak takip edilecektir.  Tümüyle halkçı bir belediye anlayışı olacaktır. 

5- Eğitim ve gençlik projeleri; eğitim olmasa olasınız olacak. Her mahallede spor , kütüphane ve etüt merkezler oluşturacaktır. Bunu mahalle temsilleri tarafından denetlecektir. Mahalle Meclis karar alma odası içinde olacak şekilde  inşa edilecektir. 

Gençlik merkezide başta kürtçe dil eğitimi olmak üzere tiyatro, sinama gibi sanatsal faaliyet kurslar olacak ayrıca gece saat 22 kadar etütü merkezi olarak kullanılacaktır.  Burda internet tümüyle ulaşılabilir ve ücretsiz olacaktır. 

6-Sosyal yardım ve danayışma belediyeciliği önceliğimiz olacaktır. 
İyi bir üniversite kazanan sınavda ilk 20 bine giren tüm Batmanlı gençlere 1000 tl burs verilecektir. Eğitim sürecince gençlerimiz takipi sağlacaktır. 
Her ihtiyaç sahibi ailelere 1000 lira nakti yardım sağlanacaktır. 
Yolsuzluğu bitirecek (zekat gibi) müesseseler  ve projeler destek verilecek. Yerel işletmeler desteklemek suretiyle istihdamı yaratacak projeler önceliğimiz olacaktır. 
7- Takvalı belediye anlayışını hayata geçireceğiz.  
Peki nedir takvalı belediyecilik anlayışı:  Belediyemizin 5 şeye karşı sorumluluk bilincimizi arttırmaktır. 
1- Öncelikle kendimize karşı sorumluluk bilincinde olmaktır. 
tüm belediye çalışanları ile bir aile olarak görülecek, yaşam kalitelerini attırılacak, iş barışı sağlacaktır. Belediyenin her çalışanı kendini değerli his edecek, mutluluk endeksini yükseltilecektir. Böylelikle kendimize karşı sorumluluk bilincine olmak Batmanlıya daha verili ve kaliteli hizmet olarak dönecektir. 
2- Batman halkına karşı sorumluluk bilincini geliştirmektir. Bu da iyi ücret kaliteli yaşam alan personel rüşvet gibi melunluk işler tevessül etmesin önüne geçmektir. Kesinle toplumu üzecek toplumun yaşam kalitesi etkileyecek hiç bir proje evet demeyeceğiz. Kaçak kata asla izin verilmeyecek. Şehre yük olacak estik açıdan kötü duran her şeye izin verilmeyecektir. Topluma karşı sorumluluk bilinci anlayışına önüne geçilecektir. Halka rağmen değil, halka beraber karar almaktır. 
3- Eşyaya karşı sorumluluk bilincini geliştirmektir. Çalışanlar öyle bilince kavuşacak ki;  bir kâğıt bir çöpe atılmaması bilincine kavuşturmaktır. Böylelikle israfın önüne geçilecek Batmanlıların bir kuruşu ziyan edilmeyecektir. Eşyaları düzgün ve yerinde kullanılacaktır. 

4- Doğaya karşı sorumluluk bilinci. 4477 kilometre karede yaşayan her canlı kendini güvende his etmesini sağlacaktır.  Bu şehirde yaşayan her ağaç, her hayvan güvende olacak. Toprak, su ve hava herkesin olacak. Bunu kirlenmesine asla izin verilmecektir. Batman halkına sağlıklı en güzel içme suyu saplacak, en temiz hava soluyacaktır. Toprak kirlenmesini engelecektir. Şehirde her canlı eşit haklara sahip olacak şehirin bir unsuru olarak görme bilincidir. 
5- Allah'a karşı sorumluluk bilinci. Halka hizmet, hakka hizmet anlayışıdır. Tüm bunları Allah rızası ve ibadet etme aşkıyla yapılmasıdır. İşte büm bunlara 
TAKVALI BELEDİYECİLİK DİYORUZ…

Editör: Musa özyürek