Grup Başkanvekilimiz Kaya; Maden Faciası Bağıra Bağıra Geldi Grup Başkanvekilimiz Kaya; Maden Faciası Bağıra Bağıra Geldi

Genel Başkan Yardımcımız ve İstanbul Milletvekilimiz Mustafa Kaya, ekonomide yaşanan sorunlarla birlikte zenginin daha da zenginleşirken halkın fakirleşmeye, yoksul kesimin ise daha da yoksul hale geldiğine dikkat çekti.

Bir ülkede sosyal barışın teminatının orta gelir grubu olduğunu dile getiren Kaya, şunları söyledi:

“Bu grup devlet veya başka bir kurumun gelir desteğine ihtiyaç duymadan kendi kendisine yetebilen toplumsal kesimler olarak da tanımlanabilir. Ne yazık ki Türkiye’de orta gelir grubu gün geçtikçe düşük gelirli hale gelmektedir. Uygulanan yanlış ekonomik politikalar bu kesime, dolayısıyla toplumsal barışa zarar vermektedir. Ülkemizde 2021 yılında orta gelir grubu oranı yüzde 70, düşük gelirliler yüzde 15, yüksek gelirliler ise yüzde 15 civarında idi. Bu oranlar 2022 yılında tamamen tersyüz oldu.  Orta gelir sahibi insanlarımızın oranı yüzde 70’ten, yüzde 20’ye geriledi. Düşük gelirlilerin oranı üzüntü verici şekilde yüzde 15’ten yüzde 60’a çıkarken, yüksek gelirlilerin oranı ise yüzde 20 şeklinde gerçekleşti. Zengin daha da zenginleşirken, halk fakirleşmeye, yoksul daha yoksul olmaya başladı. Bu durumu sadece salgın koşulları ile de açıklamak da bizi doğru sonuca götürmez. Çünkü bu durum bile ekonominin dış kaynaklı risklere karşı ne kadar korumasız olduğunun ispatı anlamına gelir.

EKONOMİK RİSKLER AİLE KURUMUNU TEHDİT EDİYOR

Özellikle orta gelir grubunun sorunları her türlü riski içinde barındırmaktadır. En önemli risklerin başında ekonomik yoksunluk üzerinden yaşanan sorunlar nedeniyle aile kurumuna yönelen tehditler gelmektedir. İnsanca yaşanabilir bir ücrete ulaşamayan işçi, memur, emekliler, gelirleri trajik bir şekilde düşen esnafımız maddi-manevi sorunlarla boğuşmaktan çaresizlik girdabına sürüklenmektedir. Çalışanların yarıdan fazlası açlık sınırındaki asgari ücretle geçinmeye çalışmaktadır. Asgari ücret artık temel ücret haline gelmiştir. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” öğüdünün hayat bulması için önce onurlu bir yaşamı hak eden insanlarımıza olması gereken ekonomik şartlar sağlanmalıdır. Unutmayalım ki, sağlıklı bir geleceği kurgulamak günü kurtarmaktan kolaydır.”

Editör: Musa özyürek