Saadet-Gelecek Meclis Grubu, yardımcı hizmetler sınıfının kadro sorununun çözümüne ilişkin kanun teklifinde bulundu.

Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan verdiği kanun teklifinde şu ifadelere yer verdi;

"Kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli unvanlarda fiili olarak (teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, dağıtıcı, terzi, berber, garson, bahçıvan, matbaacı vb.) görev yapan ve sayıları yaklaşık 80 bin olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli, tabii oldukları hizmet sınıfından dolayı çeşitli mağduriyetler yaşamaktadırlar. Söz konusu unvandaki personelin net bir iş tanımı bulunmamaktadır.

Günümüzde Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin görevlerini (temizlik, teknik destek vb. gibi) kamu işçileri, sözleşmeli personel ve Toplum Yararına Programlar kapsamındaki kamu işçileri yapmaktadır.

Bu durum fiili olarak Yardımcı Hizmetler Sınıfına ihtiyaç duyulmadığı sonucunu vermektedir. Bu fiili duruma rağmen sürdürülen Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda bahsedilen hizmet sınıfları arasında en düşük ek göstergeye tabidir. Buna bağlı olarak ilgili personelin aylık ücretleri ve emeklilik hakları (emekli aylığı ve emekli ikramiyesi) diğer memurlar arasında oldukça düşük seviyede yer almaktadır.

Bu durum Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki personellerin hem çalışırken hem de emeklilikte maddî kayıplar yaşamalarına sebep olmaktadır. Anayasanın 49’ncu maddesinde devletimizin diğer gereklilikler yanı sıra “çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alma”sı gerektiği hükmü bulunmaktadır.

Bu kapsamda ve 06 Şubat 2019 tarihinde 30678 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile mübaşirlerin Genel İdari Hizmetler (GİH) sınıfına geçişlerinin sağlanmasında olduğu gibi fiilen işlevini yitirmiş Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan personelin iş barışını sağlamak ve kamuda adaleti tesis etmek maksadıyla bir defaya mahsus olmak üzere aynı dereceli Genel İdari Hizmetler (GİH) sınıfına alınması amaçlanmıştır."

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Ayhan’ın Konuşması Taktir Topladı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Ayhan’ın Konuşması Taktir Topladı

Editör: Musa özyürek